Rezervace 02.7979

Osobní údaje

Zásady ochrany osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů
(Právní akt č. 196 z 30.6.2003)

Právní akt číslo 196 z 30.6.2003 má za účel zajistit, aby zpracování vašich osobních údajů bylo prováděno v souladu s právy, základními svobodami a důstojností osob se zvláštním důrazem na soukromí a osobní identitu.

Informujeme vás podle čl. 13 kodexu, že osobní údaje poskytnuté vámi nebo jinak získané v rámci obchodní činnosti, mohou být zpracovány pro účely související s naší obchodní činností, jak je dále uvedeno níže. Pod zpracováním osobních údajů se rozumí shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, zpracování, úprava, výběr, extrakce, srovnání, používání, šíření, rušení, distribuce, propojení a vše co je užitečné pro poskytování služeb naší společností včetně kombinace dvou nebo více těchto operací .

ParkinGO Group S.r.l. provádí operace zpracování údajů, které vy poskytujete při registraci ke službám parking, které se vztahují na stránky sítě ParkinGO Group S.r.l ..

Zpracování vašich osobních údajů pro účely uvedené dále bude převážně automatizované a digitalizované, přičemž bude zachována důvěrnost a bezpečnost vyžadováno zákonem, a postupy vhodnými pro jejich ochranu.

Správcem údajů je společnost ParkinGO Group S.r.l se sídlem v Miláně, Via F.Filzi 2, v osobě jejího právního zástupce (dále jen "ParkinGO").

Poskytování osobních údajů je absolutně nepovinné. Avšak odmítnutí zahrnout je do registrace znemožňuje provedení služeb ve váš prospěch, jakož i podporovat v rámci webu www.parkingo.com, stejně jako je propagované na stránce www.parkingo.com, jakož i vaše registrace a věrnostní program na stejné webové stránce.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jako součást běžných aktivit společnosti ParkinGO pro následující účely:
- účely, které jsou striktně propojeny a pomáhají při řízení vztahů se zákazníky (např. Realizace transakcí na základě závazků vyplývajících ze smlouvy uzavřené se zákazníky atd.),
- účely související s povinnostmi stanovenými zákony, jinými právními předpisy a právními předpisy EU, jakož i pokyny orgánů pověřených zákonem nebo dozorčími a kontrolními orgány;
- funkční účely činnosti ParkinGO. Do této kategorie patří tyto činnosti:
a) zjišťování úrovně spokojenosti zákazníků s kvalitou poskytovaných služeb a činností vykonávaných přímo ParkinGO, nebo externími společnostmi prostřednictvím osobních nebo telefonických rozhovorů, dotazníků atd.;
b) propagace a prodej zboží a služeb společnosti ParkinGO nebo třetích stran prostřednictvím písemných, telefonních, reklamních materiálů, automatizovaných komunikačních systémů atd.;
c) průzkumy trhu.

Údaje nebo některé z nich, které byly vydány pro účely předtím vyjádřeno, mohou být zveřejněny: společnostem patřícím do téže skupiny společností, do které patří ParkinGO; externí společnosti, které vykonávají funkce související a pomáhající při provozu služeb, které nabízí společnost ParkinGO, jako například, ale nejen, manažerský informační systém, asistence a poradenství v oblasti účetnictví, administrativní, právní, daňové, obchodní a finanční; subjekty, jejichž právo na přístup k údajům je uznán právními předpisy nebo příkazy orgánů.

Odesláním formuláře můžete přijmout současné informace v souladu s čl. 10 zákona 675/96. Osobní údaje shromážděné odesláním tohoto formuláře zpracovává výhradně společnost ParkinGO Group S.r.l. za účelem splnění vašich požadavků. Dokonce i za přítomnosti vašeho souhlasu Vás informujeme, že podle a pro účely článku 4 odst. 9 odst. 1 písm e) a c) zákona č. 675 z roku 1996, takové údaje budou v každém případě vymazány a / nebo zničeny 24 měsíců ode dne odeslání této zprávy. Můžete se kdykoli zeptat, jaké jsou vaše osobní údaje uložené a jak se používají. Můžete také uplatnit právo na jejich opravu, aktualizaci, vymazání a můžete i odmítnout jejich zpracování (jak je uvedeno v článku 13 zákona č. 675/1996). Pokud chcete získat informace a žádost, obraťte se na naše generální ředitelství: ParkinGO Group S.r.l. se sídlem v Miláně, Via Fabio Filzi 2, daňový kód a číslo DPH 09276010965.

Pokud si přejete přečíst celý text zákoníku o ochraně osobních údajů, navštivte oficiální webovou stránku ručitelského úřadu www.garanteprivacy.it.

Tato informativní zpráva spolu s nařízením o službách je považována za účinnou a závaznou pro fyzické i právnické osoby.

 

COOKIES
 

Cookies jsou textové soubory, které obsahují malé množství informací, a které váš prohlížeč při návštěvě vaší web stránky ukládá na pevném disku počítače uživatele. Cookies jsou pak přečtené a rozpoznány na webových stránkách, které je poslali v případě dalších připojení. Používají se hlavně na to, aby webové stránky fungovaly lépe nebo aby fungovaly, a poskytovaly komerční a marketingové informace majiteli stránky.
Cookies používané na našich webových stránkách jsou založeny na kategoriích vytvořených Mezinárodní obchodní komorou, a to zejména:

  1. Základní soubory cookie: Tyto soubory cookie tvoří základ pro provoz našich webových stránek a umožňují používání základních funkcí, jakými jsou například zabezpečené oblasti nebo online platby. Základními cookies jsou např. zapamatování přihlášení, umožnění přístupu k zabezpečeným oblastem bez nutnosti opětovného přihlášení, předvyplnění formulářů a p. Bez těchto cookies nemůžeme poskytovat služby, které tvoří základ našich stránek. Pokud tyto cookies zakážete, nebudeme moci zaručit bezchybný chod stránek. Není třeba poskytnout souhlas k jejich použití, jsou nezbytné pro zajištění požadovaných služeb.
  2. Provozní soubory cookie: Pomocí provozních cookies shromažďujeme statistické informace o tom, jak používáte naše webové stránky. Tyto technické informace nám např. řeknou, na které části webové stránky jste klikli, kterou stránky jste navštívili naposledy a p. Tyto cookies nám slouží k analýze a vylepšování našich webových stránek z hlediska obsahu, výkonu a designu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám zaručit bezchybný chod našich stránek.
  3. Funkční soubory cookie: Funkční soubory cookie nejsou nezbytné, ale pomáhají nám vylepšit funkčnost našich webových stránek. Jde například o zapamatování nastavení zvolených při předchozí návštěvě stránky, např. rozložení obsahu, výběr lokality a p., abyste je nemuseli znovu nastavovat. Pomocí těchto cookies zjišťujeme, zda vám již byla nabídnuta určitá služba nebo poskytujeme informace z vaší aktuální oblasti, pokud souhlasíte se sdílením těchto informací. Ačkoli použití těchto cookies záleží výhradně na vašem nastavení, jejich případným vypnutím byste mohli přijít o některé služby, které bychom vám mohli poskytovat.
  4. Reklamní soubory cookie: Reklamní soubory cookie můžeme používat na našich webových stránkách na zobrazení obsahu a reklam, které jsou přizpůsobeny vašim zájmům. Tyto cookies mohou shromažďovat informace o vašich zvyklostech při prohlížení našich webových stránek. Mohou být využity i na rozpoznání vaší opětovné návštěvy některé z webových stránek, které jsou součástí naší sítě. Tímto způsobem můžeme poskytovat na našich webových stránkách obsah a reklamy, které jsou pro vás relevantnější a efektivnější cílit přímou marketingovou komunikaci, ale také omezit počtu zobrazení reklamy a měřit účinnost reklamních kampaní. Vyhrazujeme si právo využívat služeb externích společností na shromažďování údajů a / nebo zveřejňování oznámení, při návštěvě naší webové stránky. Takové společnosti obvykle tyto informace používají anonymně a masivní (například bez jména, adresy, e-mailové adresy nebo pevného čísla). Totéž poskytuje údaje o návštěvách webových stránek a jiných webových stránkách, aby odesílali oznámení o zboží a službách, které jsou předmětem zájmu uživatele.
  5. Cookie sociálních sítí: Tyto soubory cookie umožňují sdílet naše webové stránky a kliknout na položku "Líbí se mi" v sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, YouTube atd., A tím pádem kolaboruje s obsahem různých platforem. Podmínky užívání těchto souborů cookie a shromažďovány informace se řídí zásadami ochrany osobních údajů dané sociální sítě.

Naše soubory cookie mohou mít proměnlivé trvání. Zejména soubor cookie relace: tj platné v rámci jedné relace vyhledávání nebo procházení a ztratí se při zavření prohlížeče a trvalých cookies s různou délkou trvání. Maximální délka trvání některých cookies v této druhé kategorii je 5 let

Vzhledem ke zvláštní strukturu naší webové stránky jakékoliv zablokování souborů cookie vám neumožní prohlížet v ní a využívat naše služby.
Upozorňujeme vás však, že existuje několik způsobů, jak spravovat soubory cookie. Změnou nastavení prohlížeče můžete deaktivovat soubory cookie nebo se rozhodnout pro možnost dostávání upozornění před jejich přijetím.

Můžete odstranit všechny soubory cookie, které jsou nainstalovány ve složce souboru cookie vašeho prohlížeče. Každý prohlížeč má různé postupy pro řízení nastavení. Níže najdete konkrétní pokyny pro jednotlivé prohlížeče:

MICROSOFT WINDOWS EXPLORER: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

GOOGLE CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies

MOZILLA FIREFOX: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies

APPLE SAFARI: http://www.apple.com/support/?path=Safari/5.0/en/9277.html

Pokud nepoužíváte žádný z výše uvedených prohlížečů, pro více informací kde najít výše uvedené nastavení, stiskněte funkční tlačítko "Help / Pomoc" v prohlížeči.

Tato web stránka používá cookies. Pro více informací klikněte na privacy.Zavřít
Loading