Osobné údaje

Zásady ochrany osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov   
(Právny akt č. 196 z 30.6.2003)

Právny akt číslo 196 z 30.6.2003 má za účel zabezpečiť, aby spracovanie vašich osobných údajov bolo vykonávané v súlade s právami, základnými slobodami a dôstojnosťou osôb s osobitným dôrazom na súkromie a osobnú identitu.

Informujeme vás podľa čl. 13 kódexu, že osobné údaje poskytnuté vami alebo inak získané v rámci obchodnej činnosti, môžu byť spracované pre účely súvisiace s našou obchodnou činnosťou, ako je ďalej uvedené nižšie. Pod spracovaním osobných údajov sa rozumie zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, spracovanie, úprava, výber, extrakcia, porovnanie, používanie, šírenie, rušenie, distribúcia, prepojenie a všetko čo je užitočné pre poskytovanie služieb našou spoločnosťou vrátane kombinácie dvoch alebo viacerých takýchto operácií.

ParkinGO Group S.r.l. vykonáva operácie spracovania údajov, ktoré vy poskytujete pri registrácii k službám ParkinGO, ktoré sa vzťahujú na stránky siete ParkinGO Group S.r.l..

Spracovanie vašich osobných údajov pre účely uvedené ďalej bude prevažne automatizované a digitalizované, pričom bude zachovaná dôvernosť a bezpečnosť vyžadované zákonom, a postupmi vhodnými na ich ochranu. 

Správcom údajov je spoločnosť ParkinGO Group S.r.l so sídlom v Miláne, Via F.Filzi 2, v osobe jej právneho zástupcu (ďalej len "ParkinGO").


Poskytovanie osobných údajov je absolútne nepovinné. Avšak odmietnutie zahrnúť ich do registrácie znemožňuje vykonanie služieb vo váš prospech, ako aj podporovať v rámci webu www.parkingo.com, rovnako ako je propagované na stránke www.parkingo.com, ako aj vaša registrácia a vernostný program na tej istej webovej stránke.

Vaše osobné údaje sú spracovávané ako súčasť bežných aktivít spoločnosti ParkinGO na nasledujúce účely:
- účely, ktoré sú striktne prepojené a pomáhajú pri riadení vzťahov so zákazníkmi (napr. realizácia transakcií na základe záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej so zákazníkmi atď.),
- účely súvisiace s povinnosťami stanovenými zákonmi, inými právnymi predpismi a právnymi predpismi EU, ako aj pokynmi orgánov poverených zákonom alebo dozornými a kontrolnými orgánmi;
- funkčné účely činnosti ParkinGO. Do tejto kategórie patria tieto činnosti:
a) zisťovanie úrovne spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných služieb a činností vykonávaných priamo ParkinGO, alebo externými spoločnosťami prostredníctvom osobných alebo telefonických rozhovorov, dotazníkov, atď .;
b) propagácia a predaj tovaru a služieb spoločnosti ParkinGO alebo tretích strán prostredníctvom písomných, telefónnych, reklamných materiálov, automatizovaných komunikačných systémov atď .;
c) prieskumy trhu.

Údaje alebo niektoré z nich, ktoré boli vydané na účely predtým vyjadrené,  môžu byť zverejnené: spoločnostiam patriacim do tej istej skupiny spoločností, do ktorej patrí ParkinGO; externé spoločnosti, ktoré vykonávajú funkcie súvisiace a pomáhajúce pri prevádzke služieb, ktoré ponúka spoločnosť ParkinGO, ako napríklad, ale nielen, manažérsky informačný systém, asistenzia a poradenstvo v oblasti účtovníctva, administratívne, právne, daňové, obchodné a finančné; subjekty, ktorých právo na prístup k údajom je uznaný právnymi ustanoveniami alebo príkazmi orgánov.

Odoslaním formulára môžete prijať súčasné informácie v súlade s čl. 10 zákona 675/96. Osobné údaje zozbierané odoslaním tohto formulára spracováva výhradne spoločnosť ParkinGO Group S.r.l. za účelom splnenia vašich požiadaviek. Dokonca aj za prítomnosti vášho súhlasu Vás informujeme, že podľa a na účely článku 4 ods. 9 ods. 1 písm e) a c) zákona č. 675 z roku 1996, takéto údaje budú v každom prípade vymazané a / alebo zničené 24 mesiacov odo dňa odoslania tejto správy. Môžete sa kedykoľvek opýtať, aké sú vaše osobné údaje uložené a ako sa používajú. Môžete tiež uplatniť právo na ich opravu, aktualizáciu, vymazanie a môžte aj odmietnuť ich spracovanie (ako je uvedené v článku 13 zákona č. 675/1996). Ak potrebujete akúkoľvek informáciu a žiadosť, obráťte sa na naše generálne riaditeľstvo: ParkinGO Group S.r.l. so sídlom v Miláne, Via Fabio Filzi 2, daňový kód a číslo DPH 09276010965.

Ak si želáte prečítať celý text zákonníka o ochrane osobných údajov, navštívte oficiálnu webovú stránku ručiteľského úradu www.garanteprivacy.it

Táto informatívna správa spolu s nariadením o službách je považovaná za účinnú a záväznú pre fyzické aj právnické osoby.

 

COOKIES 
 

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, a ktoré váš prehliadač pri návšteve vašej web stránky ukladá na pevnom disku počítača používateľa. Cookies sú potom prečítané a rozpoznané na webových stránkach, ktoré ich poslali v prípade ďalších pripojení. Používajú sa hlavne na to, aby webové stránky fungovali lepšie alebo aby fungovali, a poskytovali komerčné a marketingové informácie majiteľovi stránky.
Cookies používané na našich webových stránkach sú založené na kategóriách vytvorených Medzinárodnou obchodnou komorou, a to najmä:

  1. Základné súbory cookie: Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a p. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok. Nie je potrebné poskytnúť súhlas k ich použitiu, sú nevyhnutné pre zabezpečenie požadovaných služieb.  
  2. Prevádzkové súbory cookie: Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a p. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.
  3. Funkčné súbory cookie: Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a p., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.
  4. Reklamné súbory cookie: Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní. Vyhradzujeme si právo využívať služby externých spoločností na zhromažďovanie údajov a / alebo zverejňovanie oznámení, pri návšteve našej web stránky. Takéto spoločnosti zvyčajne tieto informácie používajú anonymne a masívne (napríklad bez mena, adresy, e-mailovej adresy alebo pevného čísla). To isté poskytuje údaje o návštevách webových stránok a iných webových stránkach, aby odosielali oznamy o tovare a službách, ktoré sú predmetom záujmu používateľa. 
  5. Cookie sociálnych sietí: Tieto súbory cookie umožňujú zdieľať naše webové stránky a kliknúť na položku "Páči sa mi" v sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Twitter, Google+, YouTube atď., A tým pádom kolaborovať s obsahom rôznych platforiem. Podmienky používania týchto súborov cookie a zhromažďované informácie sa riadia zásadami ochrany osobných údajov príslušnej sociálnej siete. 

Naše súbory cookie môžu mať premenlivé trvanie. Najmä súbor cookie relácie: tj  platné v rámci jednej relácie vyhľadávania alebo prehliadania a stratia sa pri zatvorení prehliadača a trvalých cookies s rôznou dĺžkou trvania. Maximálna dĺžka trvania niektorých cookies v tejto druhej kategórii je 5 rokov

Vzhľadom na osobitú štruktúru našej webovej stránky akékoľvek zablokovanie súborov cookie vám neumožní prehliadať v nej a využívať naše služby.
Upozorňujeme vás však, že existuje niekoľko spôsobov, ako spravovať súbory cookie. Zmenou nastavení prehliadača môžete deaktivovať súbory cookie alebo sa rozhodnúť pre možnosť dostávania upozornení pred ich prijatím. 

Môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sú nainštalované v priečinku súboru cookie vášho prehliadača. Každý prehliadač má rôzne postupy na riadenie nastavení. Nižšie nájdete konkrétne pokyny pre jednotlivé prehliadače: 

MICROSOFT WINDOWS EXPLORER: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

GOOGLE CROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies

MOZILLA FIREFOX: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies

APPLE SAFARI: http://www.apple.com/support/?path=Safari/5.0/en/9277.html

Ak nepoužívate žiaden z vyššie uvedených prehliadačov, pre viac informácií kde nájsť vyššie uvedené nastavenia, stlačte funkčné tlačidlo "Help/Pomoc" v prehliadači. 

Táto stránka používa súbory cookie. Pre ďalšie informácie pozrieť naše privacyZavrieť
Loading Loading